Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Zoals elke week hebben de weer de dicteetoets gedaan en vervolgens 10 nieuwe woorden geoefend. Omdat Youssef zijn boek niet bij zich had, hebben wij opdrachten gemaakt op het bord. Samen hebben we woorden met g en ch geoefend. Daarnaast hebben we grammatica gedaan. Ik ben ingegaan op persoonsvorm en onderwerp. Ik zal hier volgende week mee verder gaan.

Huiswerk voor volgende week:
Het huiswerk voor volgende week is oefenen van 10 woorden.