Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Begin van de les hebben we samen het huiswerk (blz 140 spelling nagekeken). Vervolgens hebben we verder aan spelling gewerkt. Verder hebben we samen tekst 1.2 van begrijpend lezen gelezen en nagekeken. Ik heb kort een minitoets afgenomen van de woorden van vorige week en nieuwe dictee afgenomen.

Huiswerk voor volgende week:
Dictee oefenen. De bedoeling is dat de 10 woorden die tijdens de les zijn besproken thuis worden geoefend.