Behandelde lesstof:
22 09 2018

Behandelde lesstof:

Beste ouders,

Vandaag hebben we het het hoofdstuk Meten opnieuw behandeld, dit komt doordat de leerlingen aangegeven hebben hier moeite mee te hebben. We hebben besproken hoe we verschillende meeteenheden met elkaar kunnen optellen en aftrekken. De leerlingen hebben hiervoor een tabel opgeschreven over hoe dit in zijn werk gaat.
Vervolgens hebben we het hoofdstuk breuken behandeld, hierover hebben ze uitleg gekregen over wat tellers en noemers zijn. Dit kunnen ze nu toepassen.

Graag wil ik dat vanaf volgende week de kinderen de volgende spullen bij zich hebben:
– Rekenboek.
– Etui ( met genoeg potloden en pennen AUB!)
– Extra schrift om aantekeningen in te maken.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Nordin (docent rekenen)

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk voor volgende week:

Meten -> blz 9 en 10 ( de eerste 3 sommen)
Breuken -> blz 67 en 68