Behandelde lesstof:
23 09 2018

Behandelde lesstof:

Beste ouders,

Het huiswerk voor vandaag was het maken van:
Spelling -> blz.92 en 93 (voltooid deelwoord)
woordenschat -> blz.125 – 126

Dit hebben we besproken en nagekeken in de klas. Het huiswerk was erg goed gemaakt en begrepen. Vervolgens zijn de leerlingen aan de slag gegaan met Begrijpend lezen blz 12 t/m 14. Dit hebben we na de pauze besproken en nagekeken. Daarna hebben ze uitleg gekregen over Grammatica (het onderwerp). hiervoor hebben ze blz. 68 en 69 moeten maken.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Nordin (docent taal)

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk voor volgende week:

Grammatica -> blz. 68 en 69 afmaken

Leren: blz 125 (dik gedrukte worden ) + Gevoelens en eigenschappen 126

-> de betekenis + het correct schrijven ervan