Over ons

Onze missie

De missie van Finaal Educatie luidt:
Wij zorgen ervoor dat iedere leerling ontdekt hoe ver hij of zij kan komen!

Het motto van Finaal Educatie is “Haalt het beste uit uw kind!” en daarmee prikkelt ons instituut iedere leerling. Impliciet klinkt de belofte door dat Finaal Educatie de plek is waar u misschien wel verder komt dan u denkt. De kern van ons instituut is ons vooruitstrevende onderwijsconcept: begeleiding.

Onze missie zegt in het kort wat de betekenis van ons instituut is. Een inspirerende en prikkelende missie is letterlijk en figuurlijk de zin van een organisatie. Het zijn eenvoudige woorden met een sterke belofte. Het legt de lat hoog voor het instituut en de mensen die ons instituut ‘maken’. Het is ook een missie waarop wij aangesproken kunnen worden. En dat mag ook, want zowel leerlingen als ouders en medewerkers mogen hoge verwachtingen hebben. Het is aan iedereen die bij Finaal Educatie betrokken is om die missie waar te maken en alles te doen (en laten) wat daaraan bijdraagt.

Waarom zou u naar Finaal Educatie gaan? We positioneren ons instituut als volgt: voor nieuwsgierige ouders die het beste uit hun kind willen halen is bijles een bron van enthousiasme dat onverwachte kansen biedt. Deze vorm van onderwijs heeft echte aandacht voor het kind van nu en opent de deur naar verdere ontwikkeling.

Onze visie

Finaal Educatie wil passend en inspirerend antwoord geven op een veranderende samenleving. Bijles biedt ruimte voor die verandering: leren is interactie. Zelfstandig en samenwerkend leren is daarom een inspirerende ontdekkingstocht waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling een logisch gevolg is.

Finaal Educatie is een instituut waarin de structuur de leerling volgt. Ons instituut is er voor leerlingen die op instituut gestimuleerd en begeleid willen worden in hun ontwikkeling. Bij Finaal Educatie werken docenten die gewend zijn om te denken in persoonlijke leerdoelen en leerpaden van leerlingen. Ze werken daarbij vanuit het motto van Finaal Educatie: “Haalt het beste uit uw kind!”

In alles wat we doen staat de dialoog centraal – tussen leerlingen en teamleden, tussen leerlingen onderling, tussen teamleden onderling, en natuurlijk ook met ouders en alle andere betrokkenen. Ouders zien we als partners; zij zijn het allerbelangrijkst voor de ontwikkeling van hun kinderen.  In de communicatie met ouders en leerlingen vinden wij aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de leerling.

Dit trachten wij te bereiken d.m.v.:

Ervaren onderneming met jonge leerkrachten
Finaal Educatie is een stichting die is opgericht door hoogopgeleide jongeren. Door ons aan te passen aan de behoefte van leerlingen, hebben we een sterke positie gekregen binnen de regio. Leerlingen voelen zich meer op hun gemak door het kleine leeftijdsverschil tussen leerkrachten en leerlingen. Vragen stellen wordt makkelijker en daarmee kan er een optimaal resultaat worden bereikt.

Persoonlijke en klassikale lessen
Hoewel de bijlessen grotendeels klassikaal worden verzorgd, leggen wij de nadruk op een persoonlijke benadering en oprechte aandacht voor de leerling. De lesdocent en de eventuele hulpdocent houden de prestaties van de leerlingen bij om zo het beste in hen naar boven te halen! Afhankelijk van het vak waar hulp bij nodig is, wordt de leerling gekoppeld aan de meest geschikte groep.

Gepast materiaal
Finaal Educatie maakt onder andere gebruik van de bijlesboeken en toetstrainers van Finaaleducatie dat zorgvuldig opgesteld is door een onderwijsteam. Daarnaast wordt er uiteraard gebruik gemaakt van schoolmaterialen en het materiaal van de leerlingen zelf. Hierdoor is de aansluiting tussen de bijles en school optimaal. Met extra uitleg en oefeningen bereiden wij  leerlingen zo goed mogelijk voor op de toetsen op school. Er wordt speciaal aandacht besteed aan onderwerpen die terug kunnen komen tijdens de CITO-, ENTREE- en de EINDTOETSEN. De bijlesgever heeft ook nog aanvullend materiaal beschikbaar om een beter inzicht te krijgen in de stof.

Doelen op korte en lange termijn
Finaal Educatie biedt bijles aan op korte termijn, om de leerling in een korte tijd klaar te stomen voor belangrijke toetsen/examens. Ook voor de ondersteuning op lange termijn kunt u bij ons terecht. Afhankelijk van hoe vaak u zelf bijles zou willen, helpt de vaste bijlesgever met extra uitleg, begeleiding bij het huiswerk en voorbereiding op toetsen/examens. De begeleiding is niet alleen bedoeld voor het toetsmoment, maar ook om te zorgen voor een goede basis voor de vervolgopleiding.

Diversiteit
Bij Finaal Educatie kan uw zoon of dochter terecht voor de vakken van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Voor het basisonderwijs worden er onder andere reken- en taallessen verzorgd. Voor het voortgezet onderwijs betreft het vakken zoals Engels, Nederlands, geschiedenis, wiskunde, biologie enzovoorts. Alle vakken van het voortgezet onderwijs worden op alle niveaus verzorgd (VMBO, HAVO en VWO).

Flexibiliteit
Tijdens de eerste kennismaking wordt met de leerling en ouder vastgesteld wat de doelen zijn. Daaruit volgt een plan van aanpak om deze doelen te realiseren. Wanneer de leerling definitief besluit om verder te gaan bij Finaal Educatie, wordt in overleg met de ouders bepaald in welke groep de leerling het beste past.

Voordelige prijzen
Door de structurele en efficiënte aanpak biedt Finaal Educatie goed onderwijs tegen een relatief lage prijs. Wij zijn veel voordeliger dan concurrenten (stichtingen die dezelfde lesstof aanbieden). Zie onze Tarieven

Onze doelen

Finaal Educatie heeft als doel:

 1. Leerlingen begeleiden op gebieden die leiden tot hoogwaardige leerresultaten, en hen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor het leerproces.
 2. Verzorgen van onderwijsprogramma’s en educatieve activiteiten om kwaliteiten en talenten van de leerlingen te ontdekken en optimaal te benutten.
 3. Bijdragen aan de zelfontwikkeling van de leerlingen in sociale, culturele en economische zin.
 4. Vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.
 5. Vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren door deelname aan culturele en sociale activiteiten.

 

Finaal Educatie tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het bieden van bijlessen, examentrainingen, privélessen, huiswerkbegeleiding en cursussen, het beschikbaar stellen van ondersteunende materialen zoals computers, internet en alle andere mogelijke hulpmiddelen om het lesstof beter te kunnen begrijpen en voor het bereiken van betere studieresultaten.
 2. Organiseren van educatieve programma’s en sociaal-culturele activiteiten
 3. Een bijdrage te leveren aan het realiseren van gelijke kansen voor leerlingen uit etnische minderheidsgroepen t.o.v. autochtone leerlingen voor een succesvolle schoolloopbaan in het voortgezet en hoger onderwijs.
 4. Het samenwerken met andere instellingen met een soortgelijk doel.
 5. Het verbeteren van de schoolloopbaan van leerlingen uit minderheidsgroepen door het stimuleren van de participatie en betrokkenheid van ouders bij opvoeding en onderwijs.
 6. Het verbeteren van de preventie en de gerichte begeleiding van jongeren uit minderheidsgroepen die in een achterstandsituatie dreigen te komen.
 7. Het bevorderen van emancipatie, participatie en de integratie in de Nederlandse samenleving.
 8. Het vinden van onderwijskrachten of universiteitsstudenten die studenten/leerlingen bij hun toetsen/examens/huiswerk kunnen helpen.
 9. Het organiseren van themadagen, voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen en het uitgeven van periodieken en brochures.
 10. De individuele begeleiding (Coachen).

> Finaal Educatie wil door zijn preventieve aanpak voorkomen dat de jongeren vroegtijdig de school verlaten, zonder werk zitten en in criminaliteit verkeren.
> Finaal Educatie heeft deze doelstelling gekozen omdat een goede opleiding één van de steunpilaren is om het leven op te baseren.

“Samen halen wij het beste uit uw kind!”

Nu met 2 proeflessen!

+10 jaar ervaring

Al meer dan 10 jaar bieden wij onderwijsondersteuning.

3

Groep

4

Groep

5

Groep

6

Groep

7

Groep

8

Groep

Selecteer groep en bekijk ons aanbod