Pers

PERSBERICHT

Bijlesinstituut Finaal Educatie in Den Haag speelt een belangrijke rol om de kloof tussen kansarm en kansrijk te verkleinen.

Het gaat niet goed met de onderwijsgelijkheid in Nederland. De kloof tussen ‘kansarm’ en ‘kansrijk’ neemt de laatste jaren alleen maar toe. De verschillen tussen kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs worden steeds groter. Het inkomen van de ouders wordt steeds bepalender voor naar welke school een kind uiteindelijk gaat. Er is een trend ontstaan onder ouders uit de midden- en hogere klasse om hun kinderen naar bijles te sturen. Voor arme gezinnen zijn die lessen niet te betalen.

Bijlesinstituut Finaal Educatie speelt al ruim tien jaar een belangrijke rol om die kloof tussen kansarmen en kansrijk te verkleinen. Op vijf locaties in Den Haag (waaronder Schilderswijk en Transvaal), zorgt de organisatie voor betaalbare huiswerkbegeleiding, Entree-training en Cito-training aan zowel basisschoolkinderen als middelbare scholieren. Daarnaast organiseert het instituut ook excursies naar bijvoorbeeld universiteiten en de Tweede Kamer. Hoewel de kracht van het instituut niet slechts terug brengen tot de resultaatgerichtheid, liegen de cijfers er niet om: elk jaar opnieuw heeft Finaal Educatie leerlingen die 550 punten scoren op de Cito eindtoets. Op basis van de vooruitgang van leerlingen, tevredenheid bij de ouders en leerlingen, behaalde resultaten en kwalitatief onderwijs scoort Finaal Educatie als gemiddeld cijfer een ruime 8 bij de deelnemende ouders.

Bijlesinstituut Finaal Educatie is een stichting die opgericht is door hoogopgeleide jongeren met een migratieachtergrond. De flexibele houding van de leerkrachten zorgt voor een uitmuntende afstemming tussen vraag en aanbod: leerlingen voelen zich meer op hun gemak door het geringe leeftijdsverschil tussen leerkrachten en leerlingen. Door een doelgerichte en persoonlijke aanpak in kleine groepjes is er sprake van veel persoonlijke en oprechte aandacht.

Volgens Laila Labari, coördinator Voortgezet Onderwijs, onderscheidt Finaal Educatie zich op het gebied van diversiteit. Naast een divers aanbod aan leerkrachten met uiteenlopende achtergronden kunnen de leerlingen bij Finaal Educatie terecht voor vakken van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Voor het basisonderwijs worden er onder andere reken- en taallessen verzorgd, voor het voortgezet onderwijs behelst het bijna een totaalaanbod aan vakken op alle niveaus (vmbo, havo en vwo).

Laila Labari, zelf nog een student aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, is ervan overtuigd dat de docenten rolmodellen zijn voor de leerlingen. Dit verlaagt volgens haar de drempel voor de leerlingen om vragen te stellen:

‘’Bij Finaal Educatie zijn er geen barrières voor de leerlingen om vragen te stellen en om uitleg te krijgen. De leuke en leerzame sfeer wordt mede gecreëerd doordat de leerkrachten zich bewust zijn dat het van belang is om niet slechts bij te dragen aan het leerproces, maar de leerlingen ook te motiveren en goed te begeleiden.’’

In Den Haag groeit bijna één op de vier kinderen op in armoede (CBS, 2017). Dit betekent in de praktijk ongeveer 21.000 kinderen. In wijken zoals Moerwijk en het Transvaalkwartier is het percentage gezinnen met een laag inkomen zelfs hoger dan 30 procent.

Volgens Bert Wiltink, lid van raad van toezicht: “Ik ben onder de indruk van het feit dat Finaal Educatie zo het verschil kan maken voor kansarme kinderen waarvan de ouders niet de mogelijkheden hebben hun kinderen te helpen met het schoolwerk. Dat kom niet in het minst door de gedrevenheid van de docenten die zelfs een deel van hun weekend opofferen om voor een vrijwilligersvergoeding extra lessen te willen geven. Veel docenten zijn zelf ook nog student, maar maken toch tijd vrij voor dit mooie werk. Bijzonder!’

Wij zorgen ervoor dat iedere leerling ontdekt hoe ver hij of zij kan komen!