Remedial Teaching Den Haag

Remedial Teaching Den Haag – Soms kan het  gebeuren dat uw kind extra begeleiding nodig heeft als het gaat om het leren op school. Dit kan het geval zijn als uw kind moeite heeft met bepaalde vakken, maar ook als het algemene niveau van uw kind niet geheel aansluit bij het niveau van de basisschool of het voortgezet onderwijs. In zo’n geval kan Remedial Teaching in Den Haag uitkomst bieden. Uw kind wordt hierbij 1 op 1 begeleid bij het inhalen van achterstanden of het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau bij bepaalde vakken. Finaal Educatie biedt Remedial Teaching aan op alle niveaus. Als uw kind hiervoor een indicatie heeft, meestal aangegeven door de leerkracht, dan kunnen wij uw zoon of dochter de optimale begeleiding geven om zo goed mogelijk te presteren op school.

Waarom Finaal Educatie?

Geboekte prestaties

76% van de leerlingen hadden een hoger eindadvies (vergeleken met hun voorlopig advies) na een intensieve cito cursus.

Twee proeflessen

Niet tevreden na twee lessen? Dan kunt u zonder enige kosten uw kind afmelden bij ons. In dat geval zijn de proeflessen gratis.

Gratis intaketoets

Laat uw kind een gratis intaketoets nemen bij Finaal Educatie, zodat we precies kunnen achterhalen wat uw kind nodig heeft.

Kleine klassen

Onze klassen bestaan uit maximaal vijftien leerlingen. Zo krijgt uw kind veel aandacht en persoonlijke begeleiding.

Vrije inloopuren

Uw kind kan voor elke vraag langskomen. Wij hebben continu een begeleider die uw kind verder kan helpen.

Jonge professionals

Leerlingen voelen zich meer op hun gemak door het kleine leeftijdsverschil tussen de leerkrachten en de leerlingen.

Goede begeleiding kan het verschil maken voor uw kind

Soms spelen er zaken bij uw kind die zijn of haar schoolprestaties naar beneden halen. Denk bijvoorbeeld aan een beperking of een stoornis zoals ADHD of autisme. Deze kinderen zijn vaak heel slim, maar hebben een speciale benadering nodig om hun talenten optimaal te benutten. Hier kan remedial teaching in Den Haag uitkomst bieden. Uw kind wordt begeleid door een ervaren docent die specifiek weet hoe om te gaan met uw kind. Geduld en stimulatie van het eigen denkvermogen spelen hierbij een belangrijke rol. Door op de juiste manier de talenten van uw kind te stimuleren kunnen  soms opzienbarende resultaten worden behaald.

Is remedial teaching in Den Haag alleen bedoeld voor special need kinderen?

Remedial teaching in Den Haag kan in principe voor alle kinderen worden ingezet. Het kan immers ook zo zijn dat uw kind extra begeleiding nodig heeft na een ingrijpende gebeurtenis zoals het verlies van een ouder, broer of zus. Als uw kind iets ingrijpends meemaakt of heeft meegemaakt kan dit de schoolprestaties negatief beïnvloeden. In zo’n geval kan een remedial teacher in Den Haag uw kind helpen om de draad weer op te pakken en een opgelopen achterstand weer in te halen. Zo kan soms worden voorkomen dat uw kind het schooljaar over moet doen of een examen of belangrijke toets niet haalt. Natuurlijk wordt hierbij altijd rekening gehouden met de situatie van uw kind en de mogelijkheden. Er wordt niets geforceerd, alles gaat in het tempo dat past bij uw kind.

Betere schoolprestaties met remedial teaching in Den Haag

Door remedial teaching in Den Haag aan uw kind aan te bieden kunnen de schoolprestaties significant verbeteren. Sommige kinderen hebben nu eenmaal individuele begeleiding nodig, soms bij bepaalde vakken, soms bij het totale lespakket. Op school kan deze extra aandacht niet altijd worden gegeven. Daarom kunt u voor remedial teaching terecht bij Finaal Educatie in Den Haag. Uiteraard wordt uw kind begeleid door een ervaren docent die weet hoe hij of zij moet omgaan met een kind dat extra aandacht nodig heeft bij het leren. Het kan voor u als ouder een enorme ontlasting zijn van de zorg voor uw kind, zeker als u meer kinderen heeft of een drukke baan.

Finaal Educatie scoort met een gemiddeld cijfer van 8,7 al jaren erg hoog!

Op basis van de vooruitgang van leerlingen, tevredenheid ouders, tevredenheid leerlingen, behaalde resultaten leerlingen en de kwaliteit.
Elk jaar opnieuw heeft Finaal Educatie leerlingen die 550 punten scoren bij de Cito toets.

Wanneer is remedial teaching in Den Haag voor mijn kind de oplossing?

Voor uw kind kan remedial teaching in Den Haag een uitkomst zijn als uw kind kampt met bepaalde leer- of gedragsproblemen. Kinderen die speciaal onderwijs volgen hebben er bijvoorbeeld baat bij. Maar ook als uw kind wel regulier onderwijs volgt kan het aan de orde zijn dat uw kind extra aandacht krijgt door middel van remedial teaching. Tijdens deze uren krijgt uw kind individuele aandacht wat ervoor kan zorgen dat de schoolprestaties flink omhoog gaan. Vaak snapt uw kind de lesstof wel maar heeft het wat meer tijd om die in zich op te nemen. In een volle klas kan een kind bijvoorbeeld snel afgeleid zijn door andere leerlingen, geluiden of dingen die buiten gebeuren. Tijdens de individuele lessen worden prikkels van buitenaf zo veel mogelijk weggenomen of beperkt zodat uw kind zich samen met zijn remedial teacher volledig op de lesstof kan concentreren.

Hoe kan ik remedial teaching in Den Haag regelen voor mijn kind?

Als u denkt dat uw kind baat kan hebben bij remedial teaching, of als de leerkracht op school dit adviseert, dan kunt u contact opnemen met Finaal Educatie. Wij verzorgen remedial teaching in Den Haag voor kinderen van verschillende niveaus, dat wil zeggen zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Samen met u en uw kind gaan  we bekijken hoe wij uw kind het beste kunnen begeleiden om de schoolprestaties op een gewenst niveau te houden of te krijgen.

Remedial teaching in Den Haag naast het regulier onderwijs

De remedial teaching in Den Haag vindt plaats naast de reguliere schooltijden van uw kind. Hoeveel uren per week nodig zijn verschilt per kind en kan in goed overleg worden bepaald. Soms kan uw kind in een kleine groep meedraaien voor begeleiding, soms is individuele begeleiding beter voor uw kind. Doel is om ervoor te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk presteert en met plezier naar school gaat. Ook met het oog op de toekomst van uw kind is het belangrijk om het gewenste niveau te behalen. Als uw kind toekomstdromen heeft over zijn of haar carrière dan is het toch heel mooi als uw kind na de middelbare school de hiervoor benodigde opleiding kan gaan volgen.

Ervaren remedial teachers in Den Haag bij Finaal Educatie

Zoals voor al onze begeleiding van leerlingen zorgen wij er ook bij de remedial teaching in Den Haag voor dat uw kind wordt begeleid door een ervaren docent. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw kind de aandacht krijgt die het nodig heeft om de schoolprestaties zo goed mogelijk te laten zijn, uiteraard met de omstandigheden in aanmerking genomen. Er kan altijd aandacht aan bepaalde vakken worden gegeven als uw kind daar specifiek moeite mee heeft zoals taal of rekenen. Alles is gericht op individuele aandacht zodat uw kind zich optimaal op zijn of haar gemak voelt en op die manier tot betere schoolprestaties kan komen. Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden voor remedial teaching in Den Haag, neem dan gerust contact met ons op. Afhankelijk van de situatie van uw kind kan dan op individuele basis worden bekeken wat de beste aanpak is.

Finaal Educatie geeft al jaren bijles, huiswerkbegeleiding, Entree training en Cito training in Den Haag en omgeving.

Twee proeflessen nemenTarieven bekijken

Best scorende leerlingen

 – Scores Cito Eindtoets 2018 – 

Cursus Den Haag

Agah Mert Özgür

Cito-score: 550

Engels cursus Den Haag

Öykü Derem Çiftçi

Cito-score: 550

Cursus Nederlands Den Haag

Musab Akdoğan

Cito-score: 549

“Samen halen wij het beste uit uw kind!”

Nu met 2 proeflessen!

+10 jaar ervaring

Al meer dan 10 jaar bieden wij onderwijsondersteuning.

3

Groep

4

Groep

5

Groep

6

Groep

7

Groep

8

Groep

Selecteer groep en bekijk ons aanbod