Behandelde lesstof:
Vandaag zijn we eerst begonnen met Cito Rekenen bladzijde 21, wat huiswerk was. Deze was niet gemaakt. Uit het onderdeel rekensommen zijn bladzijden 21 en 22 gemaakt. Uit het onderdeel meten en meeteenheden is bladzijde 39 gemaakt. Hierna is er extra geoefend met meeteenheden; omrekenen van bijvoorbeeld km naar m. De volgende les wordt er uitleg gegeven over het optellen van meeteenheden.
Uit het boekje Cito Begrijpend Lezen zijn de teksten 8 tot en met 9 gemaakt. Als laatst is er gewerkt uit het Taalboekje met de onderdelen woordenschat (bladzijde 152) en spelling (bladzijden 158, 163 en 170).

Huiswerk voor volgende week:
Cito Rekenen bladzijde 23 maken.