• Dit toestemmingsformulier wordt gebruikt op het moment dat het noodzakelijk is dat persoonsgegevens van de leerling worden uitgewisseld in een multidisciplinair overleg. In het kader van het versterken van de zorg voor en de ondersteuning van:
  • geven ouder(s) en/of leerling toestemming voor gegevensuitwisseling tussen Finaal Educatie en:
  • Waarom wilt u dat wij informatie uitwisselen?